Монгол улсад Статистикийн алба үүсэн байгуулагдсаны 90 жилийн ойгоор буюу 11 сарын 11 ны “Статистикийн өдөр” –өөр хийсэн Өмнөговь аймгийн Статистикийн хэлтсийн хамт олон хийсэн бүтээсэн ажилтай угтлаа

Нийтэлсэн: 2014 он 11 сар 12. 18 цаг 04 минут
Уг өдөрлөгөөр статистикийн бүтээгдэхүүнээ бэлтгэх, байгууллагыг сурталчилсан слайд, самбар үзүүлэнг шинэчлэн хийж танилцуулах, салбар бүрийн боршур, цахим мэдээллийг аймгийн удирдлагууд, хэлтэс, агентлагын ажилтнуудад болон хэрэглэгчдэд мэдээлэл тархаах, статистикийн мэдээллийг хаанаас хэрхэн авч ашиглах материалыг тархаах ажлыг зохион байгууллаа.Уг арга хэмжээнд 90 гаруй иргэд, хэлтэс агентлагын ажилтнуудад 130-аад статистикийн бүтээгдэхүүн, боршур тархааж, байгууллагаа сурталчиллаа.Мөн Статистикийн байгууллагын 90 жилийн ойн хүрээнд хийгдсэн ажлын талаар болон түүхэн ном, товхимол зэргийг олон нийтэд таниулах, сурталчилах ажлыг зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн эдийн засаг нийгмийн байдал 2014 оны эхний 10 сарын танилцуулга

Нийтэлсэн: 2014 он 11 сар 10. 16 цаг 39 минут
Аймгийн эдийн засаг нийгмийн байдал Төсөв 2014 оны эхний 10 сарын байдлаар аймгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 15.8 хувиар буюу 10657.4 сая төгрөгөөр тасалдсан үзүүлэлттэй байна. Мөн 2014 оны эхний 10 сарын байдлаар аймгийн төсвийн зарлагын гүйцэтгэл 12.7 хувиар буюу 11281.1сая төгрөгөөр хэтэрсэн үзүүлэлттэй байна. Банк мөнгө зээл Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулж буй нийт арилжааны банкуудад кассын орлого 774647.5 сая төгрөгт хүрч, зарлага 760774.3 сая төгрөг болсон байна. Зээлийн өрийн нийт үлдэгдэл 142587.9 сая төгрөг байгаагийн 3037.1 сая төгрөг нь чанаргүй зээл байна. Эрүүл мэнд 2014 оны эхний 10 сарын байдлаар аймгийн хэмжээгээр 1197 хүүхэд мэндэлж, 258 хүн нас барсан нь урьд оны мөн үеэс төрөлт 8.8 хувиар буурч, нас баралт3.2 хувиар өссөн байна. 0-1 насны хүүхдийн эндэгдэл 26 гарсан нь өмнөх мөн үеийнхтэй харьцуулахад 2 оор, харин 1-5 насны хүүхдийн эндэгдэл 6 гарсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 2 дахин өсчээ. Даланзадгад суманд үйл ажиллагаа явуулж буй өрхийн эмнэлгүүдийн нийт үзлэгийн тооноос үзэхэд Өнө-Орших эмнэлэг 23.0 хувь, Шим билэг өрхийн эмнэлэг 35.0 хувь, Энхийн хүслэн өрхийн эмнэлэг 42.0 хувийг тус тус эзэлж байна. 2014 оны эхний 10 сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд халдварт өвчин 410 гарсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 6.6 хувиар буюу 29 өвчлөлөөр буурсан үзүүлэлттэй байна. Хурц халдварт өвчин 268 гарсан нь нийт халдварт өвчний 65.4 хувийг эзэлж байгааг сумдаар авч үзвэл Даланзадгад, Ханбогд, Цогтцэций сумдад өндөр үзүүлэлттэй байна. Хөдөлмөр Аймгийн хөдөлмөрийн захад сарын эхэнд бүртгэлтэй ажил идэвхтэй эрж байгаа 505 хүн байгаагаас тайлант сард 188 хүн шинээр бүртгэгдэж, бүртгэлээс хасагдсан хүн 144 болсон бөгөөд тайлант сарын эцэст 549 ажил хайгч хүн бүртгэлтэй болсон байна. Нийт ажил хайгч иргэдийн 56.6 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ Нийгмийн даатгалын орлогын төлөвлөгөө биелэлт 19.2хувиар тасарсан байна. Оны эхний 10 сард нийгмийн сайн дурын даатгалд 3352 хүн хамрагдсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 28.0 хувиар буюу 734 хүнээр өссөн байна. Гэмт хэрэг 2014 оны эхний 10 сарын байдлаар 351гэмт хэрэг гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 10 хэргээр буюу 2.9 хувиар өссөн байна. Оны эхний 10 сард иргэд ААНБ-с нийт 4572 өргөдөл, гомдол мэдээлэл хүлээж авч шалган шийдвэрлэсний 863 нь гэмт хэргийн шинжтэй өргөдөл, гомдол, мэдээлэл байсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 12.1 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.Оны эхний 10 сард гарсан нийт гэмт хэргийн илрүүлэлт 66.7 хувьтай байна. Хөдөө аж ахуй-Agriculture Аймгийн хэмжээнд оны эхний төллөвөл зохих 660.8 мянган хээлтэгчийн 65.5 хувь нь буюу 432.7 мянган хээлтэгч төллөж, гарсан төл 98.6 хувь бойжиж байна. Урьд оны энэ үеийн мал төллөлтөөс 3357 толгой мал буюу 0.8 хувиар буурсан байна. 2014 оны эхний 10 сарын байдлаар төл бойжилт 98.6 хувьтай, сумдын хувьд мал төллөлт урьд мөн үетэй харьцуулахад Баяндалай, Баяновоо, Булган, Мандал-овоо, Хүрмэн, Ханхонгор, Цогт-овоо, Даланзадгад сумдуудад 9.83-36.51 хүртэл хувиар өсч, бусад сумдуудад 0.66-49.7 хүртэл буурсан үзүүлэлттэй байна. Аж үйлдвэр-Industry Аж үйлдвэрийн салбарт 2014 оны эхний 10 сарын байдлаар 276230.9 сая төгрөгийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, 531392.7 сая төгрөгийн борлуулалт хийгджээ.
Дэлгэрэнгүй

Статистикийн байгууллагын үүсч хөгжсөний 90 жилийн ойн арга хэмжээ өргөн дэлгэр сайхан болж өндөрлөлөө.

Нийтэлсэн: 2014 он 10 сар 22. 14 цаг 58 минут
Өмнөговь аймгийн Статистикийн хэлтсээс зохион байгуулсан Статистик-90 ойн баярын арга хэмжээнд аймаг, сумдын удирдлагууд, үе үеийн ажилтнууд, ахмадууд, Засаг даргын орлогч, төрийн сангийн төлөөлөгчид, багийн засаг дарга нар, ААНБ-ын эдийн засагч, нягтлан бодогч, хандивлагч байгууллагуудын оролцоотойгоор 150 гаруй зочид төлөөлөгчид урилгаар оролцлоо.
Дэлгэрэнгүй

“Статистик-хөгжилд хөтлөгч хүч” хөшөөний нээлт болов.

Нийтэлсэн: 2014 он 10 сар 20. 11 цаг 13 минут
Монгол Улсад статистикийн байгууллага үүсч хөгжөөд 90 жил болж байна. Ойн баярыг тохиолдуулан аймгийн Статистикийн хэлтсээс энэ байгууллагат ажиллаж байсан үе үеийн ажилчид болон хамтран ажилладаг байгууллага, албан тушаалтнуудыг хүлээн авч уулзаж байгаа бол ойн баярын дурсгал болгон Статистикийн нэрэмжит хөшөөг аймгийн төв сааданд шинээр бий болголоо
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн эдийн засаг нийгмийн байдал 2014 оны эхний 09 сарын танилцуулга

Нийтэлсэн: 2014 он 10 сар 13. 12 цаг 50 минут
Аймгийн эдийн засаг нийгмийн байдал оны эхний 09 сард Төсөв 2014 оны эхний 09 сарын байдлаар аймгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 4.1 хувиар буюу 2243.9 сая төгрөгөөр тасалдсан үзүүлэлттэй байна. Банк мөнгө зээл Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулж буй нийт 10 арилжааны банкуудад кассын орлого 701408.5 сая төгрөгт хүрч, зарлага 687215.6 сая төгрөг болсон байна. Зээлийн өрийн нийт үлдэгдэл 142082.2 сая төгрөг байгаагийн 3914.7 сая төгрөг нь чанаргүй зээл байна. Эрүүл мэнд 2014 оны эхний 9 сарын байдлаар аймгийн хэмжээгээр 1053 хүүхэд мэндэлж, 231 хүн нас барсан нь урьд оны мөн үеэс төрөлт 10.0 хувиар буурч , нас баралт 2.0 хувиар өссөн байна. Аймгийн хэмжээнд оны эхний 09 сарын байдлаар 0-1 насны хүүхдийн эндэгдэл 22 гарсан нь өмнөх мөн үеийнхтэй харьцуулахад 2 оор, харин 1-5 насны хүүхдийн эндэгдэл 6 гарсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 2 дахин өсчээ. Даланзадгад суманд үйл ажиллагаа явуулж буй өрхийн эмнэлгүүдийн нийт үзлэгийн тооноос үзэхэд Өнө-Орших эмнэлэг 41.0 хувь, Шим билэг өрхийн эмнэлэг 36.0 хувь, Энхийн хүслэн өрхийн эмнэлэг 23.0 хувийг эзэлж байна. 2014 оны эхний 9 сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд халдварт өвчин 366 гарсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 9.6 хувиар буюу 39 өвчлөлөөр буурсан үзүүлэлттэй байна. Хурц халдварт өвчин 246 гарсан нь нийт халдварт өвчний 67.2 хувийг эзэлж байгааг сумдаар авч үзвэл Даланзадгад, Ханбогд, Цогтцэций сумдад өндөр үзүүлэлттэй байна. Хөдөлмөр Аймгийн хөдөлмөрийн захад сарын эхэнд бүртгэлтэй ажил идэвхтэй эрж байгаа 673 хүн байгаагаас тайлант сард 206 хүн шинээр бүртгэгдэж, бүртгэлээс хасагдсан хүн 374 болсон бөгөөд тайлант сарын эцэст 505 ажил хайгч хүн бүртгэлтэй болсон байна. Нийт ажил хайгч иргэдийн 55.8 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ Нийгмийн даатгалын орлогын төлөвлөгөө биелэлт 3.1 хувиар тасарсан байна. Оны эхний 9 сард нийгмийн сайн дурын даатгалд 3243 хүн хамрагдсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 40.0 хувиар буюу 879 хүнээр өссөн байна.
Дэлгэрэнгүй

Өмнөговь аймгийн намаржилтын зураглал

Нийтэлсэн: 2014 он 09 сар 19. 10 цаг 39 минут
Өмнөговь аймгийн намаржилтын зураглал
Дэлгэрэнгүй

Аймгийн Статистикийн хэлтсээс мэдээлэгч Аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдэд мэдээлэл өгөх зорилгоор холбогдох ажилтнуудтай 2014 оны 9 дүгээр сарын 17 –ний 15 цагт уулзалт хийлээ.

Нийтэлсэн: 2014 он 09 сар 19. 10 цаг 17 минут
Аймгийн Статистикийн хэлтсээс мэдээлэгч Аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдэд мэдээлэл өгөх зорилгоор холбогдох ажилтнуудтай 2014 оны 9 дүгээр сарын 17 –ний 15 цагт уулзалт хийлээ. Уг уулзалтын үеэр Статистикийн хэлтсийн бүтэц зохион байгуулалт, статистикийн хэлтсийн тухай товч танилцуулга, ААНБ-с ирүүлж буй албан ёсны статистик мэдээний талаар анхаарах зарим зүйлүүд мэдээ тайлангийн графикт хугацааны талаар мэдээлэл хийж ярилцлаа. Мөн Нийгмийн даатгалын сангийн анхан шатны бүртгэлд ангилал, код ашиглах нь ярилцлага программын талаарх ойлголтыг Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй хамтран зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй

АЙМГИЙН АЖИЛЛАХ ХҮЧ , ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН 2013 ОНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

Нийтэлсэн: 2014 он 09 сар 16. 16 цаг 29 минут
Манай аймгийн нийт хүн амын 69.8 хувь нь хөдөлмөрийн насны хүмүүс байгаа бөгөөд энэ нь аймгийн удирдлагуудын зүгээс аль болох ажлын байрыг олноор бий болгож баялаг бүтээх тал дээр анхаарах хэрэгтэй байгааг харуулсан үзүүлэлт юм. Хөдөлмөрийн насны хүн амын 59.1 хувь нь ажил хөдөлмөр хийж байна. Энэ нь өнгөрсөн оноос 19.8 хувиар өссөн байна. Ажиллагчдыг нас хүйсээр нь авч үзвэл эмэгтэйчүүдийн тоо эрчүүдээс 8.9 хувиар бага байгаа нь харагдаж байна.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ
  /2020 оны 11-р сарын 25-ний байдлаар/
              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг

1570

  Хонины мах, кг

7000

  Үхрийн мах, кг  
  Ямааны ястай мах, кг 6000
  Элсэн чихэр, кг 2195
  Цагаан будаа, кг

2650

  Шингэн сүү, л 4000
  Ноолуур, кг 50000
  Бензин, А-80 1460
  Бензин, А-92 1500
  Дизелийн түлш 2100
  Боодолтой өвс 25 кг 8500

 

    Инфо График    

Шилэн данс

СТАТИСТИКИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ       үзэх
ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ УЛСЫН ТООЛЛОГЫН ТУХАЙ       үзэх
АРХИВЫН ТУХАЙ       үзэх
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ       үзэх
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛ
      үзэх
ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ       үзэх